Plán ICT


ICT plán školy na rok 2016 až 2017 je zpracován a je uložen k nahlédnutí u ředitele školy.

Podklady:

1. Východisko zpracování plánu:

Rozvojový program MŠMT v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006

Č.j. 31 552/2005-551 ze dne 12.12. 2005

Metodický pokyn MŠMT stanovující „ Standard ICT služeb ve škole „ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy „ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ

Č.j. 30799/2005-551 ze dne 12.12.2005