Důvody studia u nás


Dlouholetá tradice škola s více než padesátiletými zkušenostmi ve vzdělávání
Bezplatné studium škola zřízena krajem (maturita, výuční list)
Střed Moravy dobrá vlaková i autobusová spojení
Uplatnění absolventů většina maturantů pokračuje ve studiu na VŠ, ostatní se uplatní ve firmách, absolventi nejsou dlouhodobě evidováni na úřadu práce
Perspektivní obory dřevařský, chemický, stavební, strojírenský, požární
Technické zázemí odborné učebny, multimediální učebny, laboratoře, dílny, knihovna, sportovní haly
Aprobovaní učitelé tým s odborným a pedagogickým vzděláním s navazujícími formami vzdělávání
Projektová výuka multimediální učebny, E-learning
Soutěže a zájmy olympiády, středoškolská odborná činnost, kroužky (sportovní, roboty, odborné), Internet, soutěže odborných dovedností
Spolupráce s praxí odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy, které aktivně spoluvytvářejí školní vzdělávací programy a nabízejí zaměstnání absolventům
Úprava hodinové dotace v souvislosti se zavedením státní maturitní zkoušky byla zvýšena hodinová dotace u stěžejních předmětů (cizí jazyky, český jazyk, matematika)
Kvalita vzdělávání vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky
Akce školy adaptační kurz, sportovní kurzy, lyžařské a snowboardové kurzy, kulturní akce
Nabídka výuky svařování žáci všech oborů si mohou za zvýhodněné ceny doplnit vzdělání o svářečské zkoušky
Odborná výuka v odborné části je výuka zaměřena na produktivní práci (výrobky, zakázky). Žáci vyšších ročníků vykonávají odbornou praxi přímo ve firmách
Praxe v zahraničí možnost zahraniční praxe v rámci projektu ERASMUS+ (Leonardo da Vinci)
Ostatní nabídka zkrácené studium, kurzy celoživotního vzdělávání, zaškolovací kurzy, domov mládeže, stravování v místě a jiné