Značení oborů vzdělání a ŠVP od 1. 9. 2018


zkratka

číslo oboru vzdělání

název oboru vzdělání

název školního vzdělávacího programu popř. poznámka k aktivitě oboru vzdělání

číslo jednací ŠVP

(aktuální)

ZA

23-51-H/01

Strojní mechanik

Zámečník, zámečnice

SPSH-28/894/2018

OK

23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů

SPSH-28/896/2018

IN

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

SPSH-28/897/2018

ME

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik číslicově řízených strojů

SPSH-28/898/2018

CH

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

Aplikovaná chemie

SPSH-28/899/2018

ND

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba

SPSH-28/900/2018

SM

36-43-M/01

Stavební materiály

Stavební materiály

SPSH-28/901/2018

PO

39-08-M/01

Požární ochrana

Požární ochrana

SPSH-28/902/2018

NT

NS

23-43-L/51

Provozní technika  – nástavba

Provozní technika

SPSH-28/903/2018

NN

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba – nástavba

Nábytkářská a dřevařská výroba

SPSH-28/904/2018

ZU

ZZ

23-51-H/01

Strojní mechanik

Zámečník, zámečnice

SPSH-28/894/2018

ZO

23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů

SPSH-28/896/2018

ZI

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

SPSH-28/897/2018

ZD

ZM

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik číslicově řízených strojů

SPSH-28/898/2018

ZN

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba

SPSH-28/900/2018

ZS

36-43-M/01

Stavební materiály

Stavební materiály

SPSH-28/901/2018

 

Číslice označující ročník vzdělávání se uvádí za zkratku oboru (třídy) bez mezer a teček, u tříd se dvěma obory se zkratky spojí za sebe bez mezer – NDSM, INOK, u spojování tříd nástavbového a zkráceného studia je použito systémově jiného značení: NT – spojená třída nástavbového technického studia, ZU – spojená třída učebních oborů vzdělání zkráceného studia (ZZ+ZO+ZI), ZD – spojená třída dvouletého maturitního zkráceného studia (ZM+ZN+ZS).