Školní psycholog


Vážení žáci, rodiče a pedagogové,

od 1.9.2015 máme na naší škole zřízenou pozici školního psychologa. V současné době je školním psychologem

  • Mgr. Martin Zupko.

Poradenské aktivity školního psychologa jsou samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávacího procesu. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č. 3. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb. 

Poskytované služby:

  • monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu, preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem
  • poskytování služeb psychologického poradenství včetně psychoterapie žákům v osobních problémech a žákům s výchovnými a výukovými problémy
  • poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti výchovy, vzdělávání.
  • pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i zákonným zástupcům
  • poskytování metodické pomoci třídním učitelům, přímá asistence a organizace při skupinové práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele atd.
  • realizace krizových intervencí a psychologického poradenství, vč. psychoterapie, pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce

 

  • Konzultační místnost: zadní trakt budovy SPŠ, 2. patro. místnost A312
  • Konzultační hodiny pro žáky a jejich rodiče:
sudý i lichý týden  
pondělí 09:30 – 14:00 budova SPŠ Hranice
  15:00 – 17:00 DM SPŠ Hranice
úterý 08:00 – 12:00 budova SPŠ Hranice

V ostatní dny a termíny je možná konzultace dle předchozí domluvy