Mechanik strojů a zařízení


Určeno pro: zájemce ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v jiném oboru
Počet studentů: 20
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předměty a hodinová dotace:

Teoretická výuka:  
Fyzika Elektrotechnika
Informatika Elektronika
Tělesná výchova Automatizační technika
Matematika Strojírenská technologie
Technická dokumentace Strojnictví
Aplikovaná výpočetní technika Technologie
Technická mechanika Odborný výcvik

Studium je zaměřeno na získání znalostí v oblasti výpočetní techniky, obsluhy, seřízení a tvorby programů pro CNC stroje

Podmínky pro přijetí:

- dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru
- zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 1.3.2021 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát • výuka probíhá v moderních učebnách • možnost uby­tování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala apod.)