Instalatér


Zkrácené studium je určeno pro hochy a dívky, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jakémkoliv jiném oboru vzdělání.
Délka studia: 1,5 roku
Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru:

Výuka je zaměřena v teoretické části na technickou dokumentaci, instalaci vody a kanalizace, vytápění, plynárenství, odborná cvičení a výrazně na praktickou přípravu.

Absolvent je připraven:

Samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby.

Absolvent má znalosti:

o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu především v těchto oblastech:

  • zdroje a získávání energie
  • rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže
  • princip a využití základních armatur
  • provozní podmínky sítí

Umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi. Má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem.

Podmínky pro přijetí:

dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 1.3.2021 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát, výuka probíhá v moderních učebnách, možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala apod.)