Závěrečné zkoušky


Termíny závěrečných zkoušek 

písemná zkouška                                   nekoná se

praktická zkouška                                  3. - 8. června 2021

ústní zkouška                                        16. - 17. června 2021