Termíny závěrečných zkoušek - náhradní a opravný termín


Písemná část: 4. září 2017

Praktická část: 6.-7. září 2017

Ústní část: 12. září 2017