Nábytkářská a dřevařská výroba


Určeno pro: zájemce ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v jiném oboru

Počet žáků: 20

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předměty a hodinová dotace:

 • Informatika
 • Pilařská výroba
 • Tělesná výchova
 • Výroba polotovarů
 • Ekonomika
 • Odborná chemie
 • Technické kreslení
 • Nauka o dřevě
 • Technologické procesy
 • Stavební truhlářství
 • Výrobní zařízení
 • Výroba výrobků a interiéru
 • Konstruování v CAD
 • Organizace výroby
 • Odborné kreslení
 • Výroba nábytku
 • Výroba dřevostaveb
 • Studium je zaměřeno na získání teoretických i praktických znalostí a dovedností v oblasti zpracování dřeva a výroby.

Podmínky pro přijetí:

 • dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru
 • zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 1.3.2021 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát • výuka probíhá v moderních učebnách • možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala apod.)