Stavební materiály


Určeno pro: zájemce ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou v jiném oboru

Počet žáků: 20

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předměty a hodinová dotace:

Tělesná výchova

Informatika

Ekonomika

Technické kreslení

Stroje a zařízení

Elektrotechnika a automatizace

Stavební materiály a zkoušení

Stavební fyzika

Chemické rozbory

Laboratorní cvičení

Technologie

Projektování a rozpočtování staveb

Základy stavitelství

Konstruování v CAD

Ekonomika provozu a podnikání

Praxe

Podmínky pro přijetí:

  • dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru
  • zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 1.3.2021 pro 1. kolo (pokud bude vyhlášeno ředitelem školy)

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát • výuka probíhá v moderních učebnách • možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, sportovní hala apod.)