Historie


Zájem o zřízení a provozování svářečské školy na Středním odborném učilišti v Hranicích byl přednesen v roce 1982. V průběhu zpracování projektové dokumentace investor vznesl požadavek na rozšíření stavebních úprav, doplnění o projekt osvětlení a elektroinstalace, projekt napojení technologických zařízení a projekt nástavby II. nadzemního podlaží dílen svářečské školy.

Dne 28. 2. 1983 bylo vydáno stavební povolení na zřízení „svářečské školy“ v dílnách Středního odborného učiliště v Hranicích.

Činnost svářečské školy Středního odborného učiliště byla zahájena v roce 1985. Hned v počátku byla činnost rozšířena o kurzy svařování pro dospělé pracovníky.

Poslední certifikace svářečské školy byla z 2. 5. 1995.
Od r. 1997 nebyla svářečská škola provozována v důsledku značného poškození při povodních. Nikdy však nebyla zrušena.
V roce 2005 se vedení školy, po důkladném uvážení, rozhodlo činnost svářečské školy obnovit. Důvodem byla především komplexnější nabídka pro žáky, kteří mají zájem studovat strojírenské obory. Se získáním svářečského průkazu se zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce.