Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku, zdravotní způsobilost, (http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41), přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.  

Kritéria hodnocení:
Orientace v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení
 Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení
Měření rozměrů
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
Provádění zkoušek vodovodních rozvodů
Provádění zkoušek kanalizačních rozvodů
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
Montáž vodovodních rozvodů
Montáž kanalizačních rozvodů
Montáž zařizovacích předmětů a armatur
Montáž technologických zařízení pro rozvody vody a kanalizace
Údržba a opravy vodovodních rozvodů
Údržba a opravy kanalizačních rozvodů
Zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích
Nakládání s materiály a odpady

Příprava na zkoušku: 30 minut

Doba zkoušky: 13 - 14 hodin (dle varianty zadání)

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Získána kvalifikace: Profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 10 650,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská 2220, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz