Přehled profesních kvalifikací


Kód profesní kvalifikace

Název profesní kvalifikace

Autorizující orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí č.

Charakteristika PK

Národní soustava kvalifikací

23-003-H

Zámečník

platné do 25. května 2021

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik

23-026-H

Obsluka CNC obráběcích strojů

platné do 27. června 2023

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-445-Obsluha_CNC_obrabecich_stroju

23-001-H

Opravář strojů a zařízení

platné do 24. července 2023

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-239-Opravar_stroju_a_zarizeni

23-022-H

Soustružník kovů

platné do 24. července 2024

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-441-Soustruznik_kovu

33-024-H

Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy

platné do 24. července 2024

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-515-Truhlar_pro_obklady_schodiste_a_podlahy

33-017-H

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

platné do 24. července 2023

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-534-Obsluha_stroju_pro_zpracovani_materialu_ve_vyrobe_nabytku

33-002-H

Stavební truhlář

platné do 24. července 203

Odkaz

http://www.narodni-kvalifikace.cz/

36-003-H

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

platné do 20. června 2021

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-371-Monter_vnitrniho_rozvodu_vody_a_kanalizace

6-004-H

Topenář

platné do 20. června 2021

Odkaz

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-372-Topenar