Frézování kovových materiálů


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace: Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku,

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP -

http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101083&kod_sm1=37).

 

Kritéria hodnocení:

 

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení,

potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek,

obrážeček a protahovaček

Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček

Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček

Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

 

Příprava na zkoušku: 20 minut

Doba zkoušky: 10 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)

Získána kvalifikace:

Profesní kvalifikace Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky           Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská2220, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz