Obsluha CNC obráběcích strojů


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace: Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, zdravotní způsobilost, dosažení 18 let věku

 

Kritéria hodnocení:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Modifikace programů pro CNC stroje

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů

Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů

Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

 

Příprava na zkoušku: 30 minut

Doba zkoušky: 8 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) dle zákona č.179/2006 Sb.

Získána kvalifikace: Profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 6 590,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská 2220, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail:hyncical@spshranice.cz