Opravář strojů a zařízení


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace: Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, zdravotní způsobilost, dosažení 18 let věku,

Kritéria hodnocení:

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav

strojů a zařízení

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek

Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace

Provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení

 

Příprava na zkoušku: 60 minut

Doba zkoušky: 10 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace

Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)

Získána kvalifikace: Profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 8 800,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská 2220, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: c. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz