Topenář


Profesní kvalifikace: Topenář (kód: 36-004-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku, zdravotní způsobilost, (http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41), přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.  

Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace topenář musí být držitelem následujících osvědčení:

•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

•osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem

•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.

Kritéria hodnocení:

Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách

Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

Měření rozměrů

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Provádění zkoušek otopných soustav

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Montáž potrubí otopných soustav

Instalace zařízení otopných soustav

Údržba a opravy zařízení otopných soustav

Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

 

Příprava na zkoušku: 30 minut

Doba zkoušky: 10 - 14 hodin (dle varianty zadání)

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Topenář (kód: 36-004-H)

Získána kvalifikace: Profesní kvalifikace Topenář (kód: 36-004-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 9 750,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská 2220 , 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz