Vrtání kovových materiálů


Profesní kvalifikace: Vrtání kovových materiálů  (kód: 23-025-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku,

zdravotní způsobilost (http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2063&kod_sm1=37)

 

Kritéria hodnocení:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu.

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách

Obsluha vrtaček a vyvrtávaček

Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček

Volba nástrojů a jejich údržba

 

Příprava na zkoušku: 30 minut

Doba zkoušky: 8 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)

Získána kvalifikace: Profesní kvalifikace Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 7 290,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská 2220 , 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz