Zámečník


Profesní kvalifikace: Zámečník  (kód: 23-003-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, zdravotní způsobilost, dosažení 18 let věku, (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 0705

Kritéria hodnocení:

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Orientace v technologických postupech

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových a nekovových materiálů

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním

Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů

Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Sestavování dílů, součástí, částí strojů a zařízení

 

Příprava na zkoušku: 60 minut

Doba zkoušky: 10 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Zámečník (kód: 23-003-H)

Získána kvalifikace: Profesní kvalifikace Zámečník (kód: 23-003-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 9 400,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Partyzánská 2220 , 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz