Stavební truhlář


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace: Stavební truhlář (kód: 33-002-H)     

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku,

Kritéria hodnocení:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků

Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování stavebně

truhlářských výrobků

Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení,

lepení, dýhování atd.)

Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj.

strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva

Montáž a osazování vestavěného nábytku

Montáž a osazování oken a dveří

Montáž a výměna kování u oken, dveří a nábytku

Sestavování podlah na bázi dřeva

Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Nakládání s odpadem z výroby a montáže

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Příprava na zkoušku: 20 minut

Doba zkoušky: 6 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Stavební truhlář (kód: 33-002-H)           

Získána kvalifikace:

Profesní kvalifikace Stavební truhlář (kód: 33-002-H)                     

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky:             ,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Teplická 48, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@sps.hranice.cz