Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace: Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy (kód: 33-024-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku,

zdravotní způsobilost.

Kritéria hodnocení:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek ve stavebním truhlářství

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování obkladů,

schodišť a podlah

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení,

lepení, dýhování atd.)

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

Kontrola, balení a expedice obkladů, schodišť a podlah

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

 

Příprava na zkoušku: 20 minut

Doba zkoušky: 12 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy (kód: 33-024-H)

Získána kvalifikace:

Profesní kvalifikace Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy (kód: 33-024-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 10 660,-Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Teplická 48, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@spshranice.cz