Soustružení kovových materiálů


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace:  Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku,

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP)

http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2063&kod_sm1=37).

 

 

Kritéria hodnocení:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a

vyvrtávaček

Obsluha soustruhů a vyvrtávaček

Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček

Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

Příprava na zkoušku: 60 minut

Doba zkoušky: 7 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)

Získána kvalifikace:

Profesní kvalifikace Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 7 130,- Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Teplická 48, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@sps.hranice.cz