Broušení kovových materiálů


Získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.

Profesní kvalifikace:  Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)

Vstupní požadavky na uchazeče: Základní vzdělání, dosažení 18 let věku,

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP)

http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2062&kod_sm1=37).

 

Kritéria hodnocení:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Upínání brousících nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek

Vyvažování brousicích kotoučů

Obsluha brusek

Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Ošetřování a údržba různých druhů brusek

Příprava na zkoušku: 45 minut

Doba zkoušky: 10 hodin

Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)

Získána kvalifikace:

Profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Cena zkoušky: 8 350,- Kč bez DPH

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, pracoviště Teplická 48, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, e-mail: hyncical@sps.hranice.cz