Přehled nabízených vzdělávacích programů dalšího vzdělávání (DV)


Kód modulu

Název vzdělávacího modulu

Charakteristika

Podrobné informace

Přihláška

IKT-EXC

Tabulkový procesor – zpracování a vyhledání dat

Odkaz na nabídku

Odkaz na program DV

odkaz

VYT-CAD 1

Počítačové modelování -začátečníci

Odkaz na nabídku

Odkaz na program DV

odkaz

VYT-CAD 2

Počítačové modelování –pokročilí

Odkaz na nabídku

Odkaz na program DV

odkaz

ME 07

Programování na CNC strojích -začátečníci

Odkaz na nabídku

Odkaz na program DV

Odkaz

ME 08

Programování na CNC strojích -pokročilí

Odkaz na nabídku

Odkaz na program DV

Odkaz

Heidenhain ME 13

Heidenhain - začátečníci

Odkaz na nabídku

 

 

  VYT- CAM 1 Počítačové řízení výroby – začátečníci Odkaz na nabídku