Programování na CNC strojích – začátečníci


 

Kód vzdělávacího modulu: ME 07

Vstupní požadavky na uchazeče: Střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem, nebo uchazeč s odbornou praxí ve strojírenství.

 

Absolvent získá praktické znalosti z problematiky:

 • pozná jednotlivé části stroje
 • provede kontrolu stroje před zahájením práce a v jejím průběhu
 • upne a seřídí nástroj
 • provede nastavení a seřízení stroje
 • používá strojírenské výkresy
 • vyrobí dle technické dokumentace součást a provede kontrolu měřením
 • pracuje s běžně používanými měřidly
 • vytvoří a upraví program pro CNC obráběcí stroj (soustruh)
 • provede nastavení a seřízení CNC stroje
 • používá korekci nástroje u vytvářeného programu
 • stanoví postup výroby součásti
 • vyrobí součást na CNC stroji
 • provede měření vyrobené součásti
 • určí způsob upnutí polotovaru
 • stanoví technologický postup při dodržení zásad technologie
 • chápe bezpečnost práce jako součást péče o zdraví
 • používá osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů

 

Termín konání: do čtrnácti dnů po obdržení 8 přihlášek

Hodinová dotace: 30 vyučovacích hodin

Způsob ukončení: Praktická zkouška

Certifikát: Osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu

Cena kurzu: 1975,-Kč bez DPH (podmínkou je minimálně 8 přihlášených účastníků)

Místo konání: Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba: Bc. Libor Hynčica, 725 745 061, hyncical@spshranice.cz