Programování na CNC strojích – začátečníci


PŘIHLÁŠKA

do vzdělávacího programu

 

 

A. Vymezení předmětu přihlášky

Kód vzdělávacího programu - modulu

Název vzdělávacího programu modulu (viz. www.sps.hranet.cz)

 

ME 07

 

Programování na CNC strojích – začátečníci – ME 07

B. Osobní údaje o žadateli

Jméno, příp. jména

 

Příjmení

 

Případný akademický titul a vědecká hodnost

 

Datum narození

 

Místo narození

 

Adresa místa trvalého pobytu (včetně poštovního směrovacího čísla)

 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s adresou místa trvalého pobytu)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo/a

 

Nejvyšší dosažené vzdělání

 

C. Datum a podpis žadatele

Místo, datum vyplnění přihlášky a podpis žadatele -