Ocenění Hospodářské komory ČR

 

Střední průmyslová škola Hranice

školní rok 2016-2017

 

Ocenění Hospodářské komory ČR pro žáky maturitních oborů za splnění kriterií:

  • prospěch s vyznamenáním u maturitní zkoušky
  • praktická maturitní zkouška hodnocena stupněm výborný
  • hodnocení z praxe (vybraných odb. předmětů) na výročních vysvědčeních ne horší než chvalitebný

získali 4 žáci oboru vzdělání Aplikovaná chemie a 1 žák oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení.

 

Ocenění Hospodářské komory ČR pro žáky učebních oborů za splnění kriterií:

  • prospěch s vyznamenáním u závěrečné zkoušky
  • praktická závěrečná zkouška hodnocena stupněm výborný
  • hodnocení z odborného výcviku na výročních vysvědčeních ne horší než chvalitebný

získalo 5 žáků oboru vzdělání Strojní mechanik a 1 žák oboru vzdělání Obráběč kovů.

 

Blahopřejeme!