Koordinátor pro práci s nadanými žáky


Vážení žáci, rodiče a pedagogové,

na Střední průmyslové škole Hranice máme v poradenském týmu také koordinátora pro práci s nadanými žáky:

 • Ing. Miroslav Sámel 
  • Konzultační místnost: A110
  • Konzultační hodiny:
   sudý i lichý týden  
   středa 13:00 – 15:25
   sudý týden              
   úterý 07:10 – 08:45
  • konzultace dále možno po předchozí domluvě
  • E-mail: samelm@spshranice.cz
  • Tel.: 581 671 424   

Zajištění přímé podpory vzdělávání:

 • pomáhat žákům zlepšit jejich vzdělávací výsledky a motivovat je k úspěšnému ukončení studia na škole,
 • identifikovat nadané žáky a navrhnout efektivní metody a strategie na rozvíjení schopností a nadání žáka, 
 • v případě potřeby žáka zajistit individuální konzultace,
 • soustředit se na prevenci možných konfliktů žáka v prostředí školy, pomáhat vytvářet podmínky dalšího rozvoje nadaného žáka.

Koordinátor dále nabízí diagnostiku učebních stylů žáka:

 • poskytuje údaje o individuálních preferencích při učení
  • o optimálním prostředí,
  • činnostech při výuce,
  • sociálních a motivačních faktorech,
  • konkrétní doporučení pro intervenci.