Koordinátor pro podporu vzdělávání - pracoviště Partyzánská


Vážení žáci, rodiče a pedagogové,

na Střední průmyslové škole Hranice máme v poradenském týmu také Koordinátora pro podporu vzdělávání na pracovišti Partyzánská:

 • Mgr.  Pazdera
  • Konzultační místnost: 
   • ul. Studentská: A 312
   • ul. Partyzánská: učebna vedle sborovny
  • Konzultační hodiny:
sudý i lichý týden  
úterý 16:00 – 17:00 budova Studentská
středa 13:35 – 14:35 budova Partyzánská
  • konzultace dále možno po předchozí domluvě
  • E-mail: pazderat@spshranice.cz
  • Tel.: 608 341 833   

Podpora při vzdělávání:

 • identifikovat možné problémy žáků a navrhnout efektivní metody a strategie na zlepšení studijních výsledků žáka, 
 • individuální terapeutická činnost,
 • korekční činnost (např. pohybová terapie),
 • poradenství pro žáky (ohledně používání kompenzačních pomůcek, účinného učení),
 • poradenství pro rodiče při řešení výchovných úkolů,
 • poradenství pro učitele a vychovatele, především pak v oblasti edukace a řízení,
 • podpora integračního (inkluzívního) procesu,
 • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování,
 • spolupráce na plánu pedagogické podpory v rámci I. stupně,
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně-pedagogické péče.