Ocenění Hospodářské komory ČR

 

Střední průmyslová škola Hranice

školní rok 2017-2018

 

Ocenění Hospodářské komory ČR pro žáky maturitních oborů za splnění kriterií:

  • prospěch s vyznamenáním u maturitní zkoušky
  • praktická maturitní zkouška hodnocena stupněm výborný
  • hodnocení z praxe (vybraných odb. předmětů) na výročních vysvědčeních ne horší než chvalitebný

získali 4 žáci oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení, 2 žáci oboru vzdělání Stavební materiály a 1 žák oboru vzdělání Aplikovaná chemie.

 

Ocenění Hospodářské komory ČR pro žáky učebních oborů za splnění kriterií:

  • prospěch s vyznamenáním u závěrečné zkoušky
  • praktická závěrečná zkouška hodnocena stupněm výborný
  • hodnocení z odborného výcviku na výročních vysvědčeních ne horší než chvalitebný

získali 3 žáci oboru vzdělání Strojní mechanik, 1 žák oboru vzdělání Obráběč kovů a 1 žákyně oboru vzdělání Instalatér.

 

Blahopřejeme!