Aktuální informace k přijímacímu řízení


Ministerstvo vyhlásilo termín konání jednotné přijímací zkoušky na:  8 června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku zašleme nejpozději 10 pracovních dní před termínem zkoušky (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020) poštou a e mailem, pokud byl v přihlášce uveden.

Došlo k prodloužení času trvání testu z českého jazyka a literatury na 70 minut; z matematiky na 85 minut.