Organizace školního roku


SRPEN

 

25. až 30.

31.

31.

 

 

Ukončení prodloužené klasifikace a ročníkové opravné zkoušky

Pedagogická rada (úvodní, opakování ročníku, VZ, školní řád)

Ubytování žáků na DM

 

ZÁŘÍ

1.

5. až 7.

1. až 6.

9. až 16.

9. až 12.

12. až 16.

13. až 14.

17. až 30.

19. až 23.

19. až 30.

19.

 

19.

28.

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Adaptační kurz 1. ročníků oborů ME, ND, SM, PO, CH

Společná maturitní zkouška – DT a PP – PODZIMNÍ OBDOBÍ

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Profilová maturitní zkouška – praktická forma – podle oborů

STK PO3 Pálava

Ústní maturitní zkoušky profilové a společné části vč. obhajob

ERASMUS+ - Malta (všechny obory)

STK 3. ročníky

Odborné praxe 4. ročníky

Předložení žádostí a lékařské vysvědčení o uvolnění z výuky

(TEV apod.) a potvrzení žáků se SPUCH

Předložení kompletních tematických plánů schválených PK

Státní svátek – Den české státnosti = STŘEDA

 

ŘÍJEN

10.

12.

26. až 27.

28.

 

Pedagogická rada (VZ)

Školská rada

Podzimní prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění

Státní svátek – Den vzniku československ. státu =  PÁTEK

 

LISTOPAD

 

9.

11.

17.

18.

22.

25. až 26.

29.

 

 

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí – středa

Třídní schůzky

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii = ČTVRTEK

Projektový den - Evropský den jazyků na SPŠ Hranice

Soutěž pro ZŠ

Dny otevřených dveří

Projektový den – prevence (mimo matur. ročníky)

 

PROSINEC

1.

2.

23. až 31.

Závazné přihlášky žáků k maturitě – jarní období

Reprezentační ples školy

Vánoční prázdniny vč. svátků pro žáky, učitelé dle rozpisu

LEDEN

 

1.

1. až 2.

3.

18.

20. až 21.

27.

30.

31.

31.

 

Státní svátek – Den obnovy sam. českého státu = NEDĚLE  

Vánoční prázdniny vč. svátků pro žáky, učitelé dle rozpisu

Zahájení vyučování

Strojírenství – naše priorita

Dny otevřených dveří

Ukončení klasifikace a zápisů do dokumentace

Pedagogická rada za 1. pololetí

Ukončení vyučování v 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

Zveřejnění kritérií pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku

ÚNOR

 

1.

3.

6. až 12.

24.

20. až 24.

 

 

Chemik regionu – soutěž ZŠ

Pololetní prázdniny, učitelé dle upřesnění

Jarní prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění

Chemik regionu - soutěž ZŠ - praktická část

Lyžařský kurz – příměstský (podle sněh. podmínek)

 

BŘEZEN

 

1.

20. až 24.

21.

 

 

Termín podání přihlášek ke vzdělávání do 1. ročníku – prv. kolo

Lyžařský a snowb. výchovně vzdělávací kurz 1. ročníků – Rak.

Soutěž 3D, robotování

 

DUBEN

 

3.

4.

7.

11.

12.

13. až 14.

14.

17.

19.

26.

27.

28.

27. až 30.

 

 

Ukončení klasifikace a zápisů do dokumentace

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí - úterý

Třídní schůzky

MZ – písemná práce z ČJL

Přijímací zkoušky – 1. kolo - jednotné zadání

Velikonoční prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění

Svátek = pátek

Svátek – Pondělí velikonoční = pondělí

Přijímací zkoušky – 1. kolo - jednotné zadání

Ukončení klasifikace a zápisů do dokum. – pro maturující třídy

Pedagogická rada za 2. pololetí – pro maturující třídy

Ukončení vyučování pro maturující třídy – vydání vysvědčení

ERASMUS+ Portugalsko (PO, CH)

 

KVĚTEN

 

1.

2. až 3.

2. až 5.

4. až 8.

8.

9. až 12.

9. až 19.

11. a 12.

11. až 27.

do 14.

15. až 19.

15. až 26.

16. až 26.

22. až 26.

24.

26.

26.

30.

30. až 31.

31.

31.

 

Státní svátek – Svátek práce = PONDĚLÍ

Ředitelské volno pro žáky

Společná maturitní zkouška – DT a PP

Poznávací zájezd Francie

Státní svátek – Den vítězství = PONDĚLÍ

Profilová maturitní zkouška – praktická forma – podle oborů

Studijní volno pro maturanty – podle oborů

PŘ -  jednotné testy –  celostátní – náhradní termín

ERASMUS+ - Anglie (všechny obory)

ERASMUS+ - pobyt Portugalsko (PO, CH)

Odborná praxe žáků ND1, PO2 - Janské k.

Odborná praxe žáků ND2 až 3, CH3, ME3, SM3, NS1

Ústní MZ profilové a společné části vč. obhajob – podle oborů

Specializovaný tělovýchovný kurz PO2 – v místě

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – radnice (ME, NS, PO)

Ukončení klasifikace – pro třídy konající závěrečné zkoušky

Školní kolo TFA

Pedagogická rada za 2. pololetí – třídy konající ZZ

Odborná praxe PO3 a ERASMUS+ Portugalsko PO3

Ukončení vyučování pro třídy konající ZZ – vydání vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – radnice (CH, ND, SM)

ČERVEN

1.

2. až 17.

3. až 17.

5. až 7.

8. až 13.

15. až 16.

19.

19. až 23.

21. až 23.

23.

25.

26.

26.

28. a 29.

30.

 

Písemná část závěrečných zkoušek

Odborná praxe žáků vč. ERASMUS+ Portugalsko PO3

ERASMUS+ Slovensko

Praktická část závěrečných zkoušek – Teplická

Studijní volno pro žáky konající závěrečné zkoušky – podle ob.

Ústní část závěrečných zkoušek

Slavnostní předávání výučních listů – radnice

Odborná praxe (projekt, exkurze) ND1

Odborné exkurze CH1, CH2, CH3

Ukončení klasifikace a zápisů do dokum. – pro zbývající třídy

Závazné přihlášky žáků k maturitě – podzimní období 2016/17

Ředitelské volno, učitelé a zaměstnanci výjezdní zasedání

Pedagogická rada za 2. pololetí – pro zbývající třídy – výjezd

Úklid prostor, sportovní dny, projektové dny, exkurze atd.

Ukončení vyučování ve 2. pololetí – vydání vysvědčení

 

ČERVENEC až SRPEN

1.7.až 1.9.

28. až 31.8.

Hlavní prázdniny pro žáky, učitelé dle upřesnění

Ročníkové opravné zkoušky