Nabídka VŠ a VOŠ


Na této stránce naleznete přehled důležitých termínů s odkazy na jednotlivé školy a fakulty.

 

Dny otevřených dveří

 

Den otevřených dveří na FSI VUTB

 

Nabídka studia na HgF VŠB Katedra enviromentálního inženýrství

 

Možnost studia na Vysoké škole logistiky

Den otevřených dveří na VŠLG

 

Mořnost studia na Technické univerzitě Ve Zvoleně zejména pro studenty dřevařského oboru a oboru požární ochrana.

 

ČVUT nabízí možnost studia studentům s hendikepem nebo jiným znavýhodněním. Více na stránkách jejich střediska ELSA.

 

Nabídka Ústavu školní pedagogiky Fakulty humanitních studií ve Zlíně

 

Možnost studia na Masarykově střední škola zemědělské a Vyšší odborné škole

 

Možnost studia na VOŠ a SPŠ Šumperk

 

Nabídka jednoletého pomaturitního studia angličtiny

 

Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE)

 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity nabází zdarma dvoudenní kurz Informatika naostro.

 

Zpravodaj Jak na VŠ od společnosti Scio.