PROJEKTOVÉ DNY „DŘEVĚNÉ HRÁTKY“ 2017/2018

27. 3 2018 Autor: Štrajtová Lucie

Projektové dny oboru Nábytkářská a dřevařská výroba už probíhají mnoho let. Dřevaři se tehdy, jako první, snažili přivést žáky základních škol do odborně vybavených prostor školy. Tady si žáci ZŠ mohli zase vyzkoušet zručnost při práci se dřevem, když tehdy doba nepřála technickému vzdělávání a základní školy rušily prostory dílen. Dnes je všude ve výrobě nedostatek techniků a i přes snahu zavést znovu ve větší míře praktické vyučování na ZŠ, neztrácí projektové dny svůj význam. Žáci si mohou u nás prakticky vyzkoušet, jestli by se jim třeba nelíbilo pracovat se dřevem či jiným materiálem, jestli to zvládnou a zda to náhodou není lepší než imaginární hry na mobilu. Projektové dny naše škola nabízí pro více oborů, což žákům přináší možnost vyzkoušet si různé technické dovednosti.

„Dřevěných hrátek“ se u nás od října 2017 do února 2018 zúčastnilo přes 100 žáků z 10 základních škol z Hranic a okolí. Nabízeli jsme více výrobků, které si žáci mohli zhotovit a odnést domů. Nejvíce oblíbení byli letos andělé, svícny a vařečky. Vše proběhlo v klidu, žáci si při hře se dřevem vyzkoušeli, že jsou zruční, a něco se i nenásilně naučili. Díky podpoře vedení školy a letos i Národního dřevařského klastru, který se finančně podílel na nákupu materiálu, se žáci nemusí nijak finančně podílet. Projektové dny ale mají další neméně důležitý význam – a to pro nás a naše žáky. Proto bych chtěl poděkovat všem našim žákům, kteří při projektových dnech pomáhali a mohli si také uvědomit, co se už v oboru naučili od příchodu ze ZŠ.

Nějak jsem letos nefotil, proto na konec jen čtyři fotografie – a to z poslední návštěvy ZŠ Struhlovsko.

Děkuji i základním školám za jejich přístup a těším se na další spolupráci při komplexní výchově naší mládeže!

Autor článku a fotografií: Josef Urban

Galerie