Tak nám omládl starý lis

3. 4 2018 Autor: Štrajtová Lucie

Čas plyne a věci stárnou. To ale neznamená, že by se měly vyhodit, protože leckdy jsou fortelnější než ty, které je nahrazují. To platí i o našem starém dobrém hydraulickém lisu v laboratoři Stavebních materiálů, který pamatuje spoustu ročníků absolventů školy (rok výroby 1950) a stále slouží dobře a spolehlivě pro zkoušky materiálů v tlaku a ohybu. Možná i proto, že se jedná o švýcarský stroj, který „šlape jako švýcarské hodinky“. Vývoj se ale zastavit nedá – ručičkové zobrazování hodnot na velkém ciferníku neodolalo tlaku digitální doby, a tak došlo k modernizaci.

 

Díky finanční podpoře firmy Cement Hranice, bez které by se modernizace uskutečnit nemohla, bylo ovládání a zobrazování lisu rozšířeno o snímač tlaku v systému a následné vyhodnocování a zobrazování hodnot na barevném digitálním displeji.

 

Vzhledem ke stáří lisu a jeho složitému hydraulicko-mechanickému systému zobrazování nebyly návrh a realizace modernizace zcela jednoduché. Za to, že se vše podařilo a lis v nové úpravě „šlape“, patří dík také firmě BRIO Hranice, která realizaci provedla.

 

Stavební materiály měly a vždy budou mít budoucnost, proto i obor Stavební materiály má své nezastupitelné místo v naší škole. Neustále reaguje na nové materiály a technologie, proto digitalizace lisu není jedinou akcí, která škole pomůže udržet vysoký standard úrovně tohoto velice zajímavého studijního oboru. V nejbližší době se připravuje, opět díky firmě Cement Hranice, vytvoření přístroje na sledování tepelného toku v materiálech (tepelné vodivosti), což umožní další rozšíření zkoušek vlastností matriálů nejen v laboratoři, ale i v teoretické výuce.

 

Ing. Jiří Kopecký, vedoucí oboru Stavebních materiálů    

Galerie