Ekologické dny na SPŠ Hranice

19. 4 2018 Autor: Štrajtová Lucie

Dne 12. 4. a 16. 4. 2018 se třídy NDSM 1–3 a CH1 a CH2 zúčastnily výsadby stromků v okolí obce Střítež v blízkosti Hranic.

S touto obcí naše škola spolupracuje již dlouho. Dvakrát ročně naši žáci vypomáhají s úklidem lesa a s výsadbou stromků.  Obec Střítež hospodaří na více než 40 hektarech lesa. Zejména v posledních letech, kdy byly zlikvidovány vlivem postupující kůrovcové kalamity téměř veškeré smrkové lesy, se pracovníci Obecního úřadu Střítež potýkají s problémy při zalesňování a následném zajištění lesních porostů. K dispozici mají velmi krátké období během jara a podzimu, které je vhodné (z hlediska vláhy) pro výsadbu nového lesa. Každá pomoc při výsadbě nového lesa je tak velmi vítána.

Našim žákům se podařilo během dvou dnů vysadit v poměrně náročném terénu 1500 sazenic buku lesního a habru obecného, za což jim patří velké poděkování.

 

Autorka článku: Mgr. Štěpánka Březinová

Galerie