ŘEZIVO Z CYKLOSTEZKY

23. 4 2018 Autor: Štrajtová Lucie

Jiné obory to tak většinou nemají, ale dřevaři si mohou pomoci k materiálu i svým přičiněním – a to v rámci výuky praxe. V minulých letech jsme zpracovali kmeny stromů z prostorů školy, třešně z lesní těžby i pár ořešáků ze zahrad kolem Hranic. Pomáháme si takto k pěknému materiálu za výbornou cenu, a navíc se žáci naučí, jak se dá dřevo zužitkovat a jak ho je třeba ošetřit. Většinou ale z materiálu, který nachystají, vyrábí až jejich mladší kolegové, protože dřevo musí alespoň 4 roky přirozeně schnout v hráních, než je možné ho uměle dosušit na potřebnou vlhkost. Tak už to ale je v dřevařině odjakživa, že se musí myslet dopředu.

Letos město Hranice začalo budovat cyklostezku. Ta povede kolem Bečvy – tj. naproti dílnám na Partyzánské. Část pozemku patří pod správu naší školy, proto materiál ze skácených stromů připadl škole. Šlo hlavně o břízy, túje, smrky a javor jasanolistý. Po skácení stromů městem najatou firmou jsme označili kmeny vhodné na pořez a objednali odvoz vyvážecí soupravou. Vlastními silami bychom nebyli schopni je naložit a odvézt do Velké u Hranic, kde nám z nich, už tradičně, nařeže řezivo potřebných rozměrů pan Schwarz. Výhodou je, že se můžeme s žáky 3. ročníku zúčastnit vlastního pořezu na pásové pile a podílet se na pomocných pracích. Při tomto procesu si žáci udělají představu o tom, co je třeba udělat, trochu si i fyzicky „máknou“ a více si potom váží materiálu, ze kterého vyrábějí. I když nám pršelo, všechno jsme zvládli a byla radost se dívat, jaká krása je ukrytá uvnitř stromů. Fošny je třeba ještě hned očistit od mokrých pilin, aby dřevo mohlo dobře schnout. Operativně nám s odvozem vypomohl pan Jakubka, který ještě i druhý den s žáky z kovo-oboru převezl zbývající desky k dílnám na Partyzánské. Tam čekaly na žáky 1. ročníku, kteří mají v osnovách přirozené vysoušení. Ti v rámci praxe během tří hodin vše řádně uložili do hrání s proklady, aby dřevo mohlo pozvolna vysychat, nebortilo se a nezplesnivělo. Aby i žáci 2. ročníku měli zásluhy, převozili týden před tím již proschlé dřevo blíže k dílně, a tím uvolnili místo pro tyto nové hráně. Takto se všechny ročníky (kromě čtvrťáků, kteří to dělali v prvním ročníku a nyní finišují na závěrečných pracích) podílely na tom, abychom měli zásobu suchého kvalitního dřeva, ze kterého později všichni vyrábějí.

Na závěr pár čísel. Odvezli jsme 21 kmenů, to bylo 4,02 metrů krychlových kulatiny, ze které bylo nařezáno 2,6 metrů kubických řeziva. Zaplatili jsme za odvoz a pořez 3.140,- Kč, a proto nás vyšel jeden metr kubický řeziva na 1.208,- Kč, i když běžná cena je kolem 8 tisíc. Jako bonus navíc je praktický výchovný efekt při výuce.

Toto všechno proběhlo během tří týdnů v březnu až dubnu letošního roku. Jak všechno vypadalo, je v krátkosti vidět na fotografiích.

Autor článku: Josef Urban

Galerie