Chemická soutěž pro žáky 9. tříd základních škol – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

13. 12 2018 Autor: Štrajtová Lucie

Dne 12. prosince 2018 se na SPŠ Hranice konalo oblastní kolo soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která už 7. rokem funguje na celostátní úrovni pod patronátem firmy Agrofert holding, Svazu chemického průmyslu, MŠMT a Univerzity Pardubice. Soutěž je určena žákům 9. tříd z regionu Přerovsko a Novojičínsko. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření.  Organizátorem oblastního kola soutěže je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky níž se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se zapojilo celkem 24 škol s 820 žáky. Každá škola směla na soutěž vyslat maximálně 3 nejlepší žáky. Na oblastním kole se tak sešlo nakonec 71 žáků z 24 základních škol v regionu.

Poté, co mladí chemici vypracovali soutěžní testy zaměřené na úkoly z obecné a anorganické chemie, názvosloví a také na chemické výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky efektních pokusů, které jim předváděli žáci SPŠ Hranice, a sami soutěžící si mohli některé chemické pokusy vyzkoušet a ověřit si svou zručnost přímo v chemické laboratoři.

Na slavnostním vyhlášení výsledků jsme se poté dozvěděli jména nejúspěšnějších řešitelů. Soutěžní úlohy nejlépe zvládla Markéta Blažková ze ZŠ Komenského Odry, která dokázala soutěžní test vypracovat na krásných 86 bodů, na druhém místě se umístil Arnošt Lenoch ze ZŠ Velká Dlážka Přerov a na třetím místě Lukáš Létal rovněž ze ZŠ Velká Dlážka Přerov.

Protože na vědomostech a schopnostech žáků mají lví podíl jejich učitelé, vyhodnotili jsme také nejlepšího pedagoga oblasti. Stala se jím Mgr. Eliška Sahajová ze ZŠ Velká Dlážka Přerov, jejíž svěřenci dosáhli v teoretické části oblastního kola nejlepšího bodového průměru na hlavu. Naše poděkování však náleží nejen jí, ale všem učitelům chemie základních škol, kteří vypracovali s žáky testy prvního kola a připravovali je na kolo druhé.

Všichni účastníci 2. kola této soutěže byli odměněni cenou, účastnickým listem a prvních 20 nejúspěšnějších chemiků si odneslo hodnotné ceny a diplomy, které si převzali z rukou zástupce hlavního sponzora akce PRECHEZA a. s. Ing. Aleny Okáčové a ředitele SPŠ Hranice Ing. Ivana Doležela. Z vědomostních testů vzešlo 10 nejúspěšnějších řešitelů, kteří postupují do praktické části oblastního kola, která proběhne v pátek 25. ledna 2019 v laboratořích SPŠ Hranice. Čtyři účastníci s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola postoupí do celostátního kola, které se bude konat 12. června 2019 na půdě Univerzity Pardubice. V předchozích letech se vítězové našeho oblastního kola v Pardubicích rozhodně neztratili, protože všichni tři se umístili v první desítce nejlepších. Nezbývá než doufat, že letošní ročník soutěže Hledáme Nejlepšího mladého chemika ČR, bude stejně vydařený, a všem soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši oblast, přejeme do celostátního kola co nejvíce úspěchů.

 

Autorka textu: Mgr. Pavlína Voldánová