Projekt EDISON

5. 2 2019 Autor: Štrajtová Lucie

Projekt EDISON má za cíl spojovat mladé lidi různých kultur a národností, má seznámit s jejich zvyky, tradicemi apod. Vizí tohoto projektu je tolerance k odlišnému způsobu života v různých zemích.

 

V týdnu od 27. 1. do 3. 2. 2019 jsme uvítali 4 zahraniční studenty – a to z Ukrajiny, Maroka, Nigérie a Indonésie. Návštěvníci vedli hodiny ANJ (i několik hodin NEJ), prezentovali v nich jazyk a zvyky své země. Měli připravenou řadu materiálů k různým tématům, své hodiny přizpůsobovali zájmu žáků a zapojovali je do aktivit (soutěže, taneční krok ukrajinského gapačoku, vázání turbanu aj.). V diskusích se žáky také zjišťovali informace o naší zemi a učili se od žáků základní české společenské fráze. Zahraniční studenti byli ubytováni na DM, kde s nimi žáci trávili volný čas. Během jednoho odpoledne navštívili studenti i dílny na Partyzánské ulici a prošli se po centru Hranic – obojí je velmi zaujalo, zejména pak návštěva dílen, jelikož na takový styl výuky (využití reálných strojů + spolupráce s firmami) ze svých zemí nejsou zvyklí. Studenti též měli možnost nahlédnout do učebny robotiky.

 

Za skvělou spolupráci děkujeme všem angličtinářům i dalším kolegům, kteří se zapojili, Domovu mládeže a dílnám, Ing. Sámelovi, ale též žákům naší školy.

 

Autoři textu: Přemysl Štrajt a Lucie Štrajtová

 

Galerie