Za dějinami do Přerova

1. 7 2019 Autor: Šindler Jiří

Dne 21. 6. 2019 se skupina 24 žáků tříd CH1, SM1, ND1 v rámci doplnění výuky dějepisu vydala vlakem do  Přerova na  exkurzi do Muzea Komenského.
V budově přerovského zámku, kde jsou expozice muzea instalovány, si žáci za fundovaného a v řadě případů příjemně oživeného výkladu paní průvodkyně mohli prohlédnout zajímavé expozice pravěku s autentickými archeologickými nálezy z okolí Přerova (např. z Předmostí), středověkou hradní kuchyni aj. Velmi atraktivní pro všechny byla expozice z historie školství, kde jsme mohli nahlédnout a také usednout do (většinou autentických) lavic ve školních učebnách a  také vidět učební pomůcky z dob Jana Ámose Komenského, Rakouska-Uherska, 1. republiky a 50. let minulého století.
Neméně zajímavou byla pro žáky chemického oboru též expozice nerostů. Zde mohli na vlastní oči vidět sloučeniny v podobě skutečných minerálů, které znají jen jako chemické vzorce.
Závěr celé prohlídky byl zpestřen výstupem na zámeckou věž, odkud byl nádherný rozhled do blízkého i vzdálenějšího okolí města.
V průběhu exkurze měli žáci možnost seznámit se s historií osídlení města a okolí od doby ledové (lovců mamutů), poznat a také trochu zažít atmosféru školy minulých staletí, a tudíž porovnat s tím, jak škola vypadá dnes.
 

Autor: Mgr. Čestmír Hrbáček