Regionální finále soutěže pro žáky 9. tříd základních škol – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

22. 1 2020 Autor: Allanová Lucie

Dne 17. ledna 2020 se na SPŠ Hranice konalo oblastní finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která už 8. rokem funguje na celostátní úrovni pod patronátem firmy Agrofert holding, Svazu chemického průmyslu a Univerzity Pardubice. Soutěž je určena žákům 9. tříd. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření.  Organizátorem oblastního kola soutěže je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky níž se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se zapojilo celkem 27 škol z regionu Přerovsko a Novojičínsko s 863 žáky. Každá škola směla do oblastního kola konaného 11. prosince 2019 na půdě SPŠ Hranice vyslat maximálně 3 nejlepší žáky. Na základě soutěžních testů zaměřených na úkoly z obecné a anorganické chemie, názvosloví a také na chemické výpočty se z celkového počtu 81 soutěžících vybralo 10 nejlepších, kteří postoupili do regionálního finále.

Finálové kolo soutěže bylo zaměřeno na praktické dovednosti, a proto soutěžní klání finalistů probíhalo čistě v chemických laboratořích, kde byli soutěžící nuceni spojit své teoretické znalosti chemie se svou zručností a šikovností.

Na slavnostním vyhlášení výsledků jsme se poté dozvěděli jména nejúspěšnějších mladých chemiků. Laboratorní úlohy nejlépe zvládla Kateřina Bazalová ze ZŠ Pohořská Odry, která dokázala laboratorní úlohu vypracovat na plný počet bodů, na druhém místě se umístila Jana Dreiseitlová ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského Přerov-Předmostí a na třetím místě Adam El Saban ze ZŠ Nový Jičín Tyršova.

Všichni účastníci finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR si odnesli hodnotné ceny a diplomy. Tři účastníci s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola postoupí do celostátního kola, které se bude konat 9. června 2020 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Region Přerovska a Novojičínska tak bude reprezentovat Markéta Pecková ZŠ Velká Dlážka, Kateřina Bazalová ZŠ Pohořská Odry a z celkového třetího místa Jaroslav Pavlík ze ZŠ Struhlovsko Hranice.

V předchozích letech se vítězové našeho oblastního kola v Pardubicích rozhodně neztratili. Nezbývá než doufat, že letošní ročník soutěže Hledáme Nejlepšího mladého chemika ČR, bude stejně vydařený a všem soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši oblast, přejeme do celostátního kola co nejvíce úspěchů.

Autorka článku: Mgr. Pavlína Voldánová

 

Galerie