Příkaz ředitele školy k mimořádné výuce - upřesnění

20. 3 2020 Autor: Škrabal Petr

Distanční výuka SPŠ Hranice - povinnosti žáků:

Od středy 11. 3. 2020 sice neprobíhá výuka s osobní účastí žáků, ale podle příkazu ředitele školy probíhá vzdělávání distanční formou ve všech vyučovacích předmětech, oborech a ročnících bez výjimky. Podle pokynů z 10. 3. 2020 mají žáci novou POVINNOST nejméně 1 x denně sledovat své účty v Edookitu a školním e-mailu, sledovat www stránky školy popř. Facebook školy (ideálně ráno). Z tohoto vyplývají další povinnosti plnit veškeré úkoly, zadání, testy a další aktivity plynoucí z pokynů a komunikace s učiteli. V návaznosti na to jsou i organizovány hodiny on-line výuky, které jsou taktéž pro všechny žáky povinné a není pro ně žádná omluva s výjimkou, když je žák upoután na lůžko z důvodu vysoké horečky nebo nemoci, která mu znemožňuje komunikaci a sledování internetu přes mobilní telefon či jiná zařízení ICT, přičemž toto musí ohlásit DOPŘEDU rodič žáka třídnímu učiteli, který to oznámí ostatním učitelům třídy (předpokládáme, že žák, přestože je i zletilý, tohoto není v uvedeném stavu schopen).

V této souvislosti upozorňujeme také na povinnost hlásit ihned třídnímu učiteli, pokud Vám nebo Vaší rodině byla přikázána lékařem nebo hygienikem karanténa popř. že Vám byla sdělena diagnóza onemocnění COVID-19 (koronavirus).

Pokud se žák zapojil mezi dobrovolníky a mimořádně se mu bude křížit nějaká konkrétní on-line vedená výuka s dobrovolnickou činností, ohlásí toto DOPŘEDU e-mailem řediteli školy s uvedením instituce a obce, pro něž pracuje, a dále s uvedením dne, času, vyučovacího předmětu a učitele, kterému toto ředitel po odsouhlasení uvolnění sdělí.

Dále upozorňujeme, že bez ohledu na mimořádný způsob výuky, mají učitelé povinnost uzavřít průběžné dílčí hodnocení za 3. čtvrtletí uzavřít do pátku 27.3.2020 do 24:00 hodin. Třídní schůzky se v tomto čtvrtletí mimořádně konat NEBUDOU.

Vedení školy