Důležité informace a pokyny pro žáky maturitních tříd a žáky konající závěrečné zkoušky

6. 5 2020 Autor: Janoštík Dušan

Důležité pokyny pro žáky k přípravě na maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky, realizované od 11. 5. 2020 ve škole

(v souladu s pokynem Ochrana zdravá a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/2020; Praha, 30. 4. 2020)

 

 1. První den je nutné odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení, bez něhož nemůže být žák do prostor školy vpuštěn.
 2. POVINNOST NOSIT ROUŠKU má žák:
  • při přesunu do školy a ze školy,
  • ve vestibulu,
  • v šatnách,
  • na chodbách,
  • na toaletách,
  • v dalších společných prostorách školy,
  • ve třídě při mytí rukou
  • a pohybu po třídě.
 3. Je nutné dodržovat odstupy 2 METRY od všech ostatních, pohybovat se pouze ve vymezených prostorách, nesetkávat se s žáky jiných skupin.
 4. Každý žák by měl mít k dispozici minimálně 2 ROUŠKY chránící současně nos a ústa a dále SÁČEK, který slouží k jejich odkládání.
 5. Po příchodu do školy žáci použijí stanovený vstup, bez kontaktu s ostatními žáky se rychle přezují a odloží bundy do šatní skříňky. Poté odchází do přidělené třídy.
 6. Po příchodu do přidělené třídy si žáci vyberou lavici (vždy 1 ŽÁK V LAVICI) a ŘÁDNĚ SI UMYJÍ A VYDESINFIKUJÍ RUCE (desinfekci zajišťuje škola).
 7. Při výuce se umožňuje SUNDÁNÍ ROUŠKY a její uložení do SÁČKU.
 8. Po konzultačním bloku si žák umyje nebo vydesinfikuje ruce ve své třídě.

 

Rozvrh jednotlivých tříd – skupin, vstupy do budovy školy pro jednotlivé třídy, bude zveřejněn nejpozději v pátek 8. 5. 2020 on line. Případné ubytování na Domově mládeže je možné po předchozí konzultacis vedoucí DM (tel. 774 842 894) od 11.5.2020 od 12 hodin. Stravování ve Scolarestu je potřeba si objednat.

 

Odborný výcvik a Domov mládeže se řídí vlastními provozními pokyny.