Dokončení výuky ve školním roce 2019/2020

29. 5 2020 Autor: Janoštík Dušan

 

Důležitá informace k dokončení výuky ve školním roce 2019/2020 pro pokračující ročníky SPŠ Hranice - červen 2020

 

Vážení žáci a rodiče nezletilých žáků,

na základě aktuálních pokynů ministerstev a vlády ČR, s ohledem na personální, materiální a prostorové podmínky (ovlivněné současným konáním přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek), bude výuka všech pokračujících ročníků na SPŠ Hranice realizována až do pondělí 22. 6. 2020 distanční formou (vzdělávání "na dálku") vč. on-line výuky podle týdenního rozvrhu.

Výjimky platí pouze pro tyto vzdělávací aktivity:

1) Konzultační den - pátek 19. 6. 2020 - pro konkrétně schválené individuální konzultace, které vzejdou z popudu žáka, rodiče nebo učitele v nezbytně nutných případech hodných zřetele, po předchozím schválení ředitelem nebo zástupci nebo vedoucím učitelem odborného výcviku, přičemž platí přísná hygienická pravidla pro jejich konání (vč. čestného prohlášení a seznámení žáka), která budou dopředu zveřejněna;

2) Odborný výcvik ve školních dílnách pro třídy INZA2 a OK2 v termínech 8. - 12. 6. a 22. - 26. 6. 2020 podle přesných pokynů a podmínek;

3) Odborné praxe ve firmách pro třídy ME3 a SM3 v termínu 8. - 19. 6. 2020 podle přesných pokynů a podmínek;

4) Odborné praxe ve škole pro třídu PO3 v termínu 8. - 12. 6. 2020, nebo ve školních dílnách pro třídy ND3 a ZN1 v termínu 8. - 19. 6. 2020 podle přesných pokynů a podmínek.

Přehled dalších důležitých termínů:

pondělí 22. 6. 2020 do 24:00 hodin - uzavření klasifikace všech žáků a zveřejnění v Edookitu;

středa 24. 6. 2020 - pedagogická rada;

pátek 26. 6. 2020 - třídnické hodiny po školních skupinách pro 3. ročníky;

pondělí 29. 6. 2020 - třídnické hodiny po školních skupinách pro 2. ročníky;

úterý 30. 6. 2020 - třídnické hodiny po školních skupinách pro 1. ročníky.

Každý žák ihned po příchodu na třídnickou hodinu odevzdá čestné prohlášení a seznámení, které bude podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Pro třídnické hodiny platí taktéž přísná hygienická pravidla, která budou dopředu zveřejněna.

 

Za SPŠ Hranice

 

Ing. Ivan Doležel, ředitel školy