Ekologické dny na SPŠ Hranice

12. 10 2020 Autor: Allanová Lucie

Letos již proběhlo na naší škole několik ekologických akcí.

Jednou z nich bylo roznesení nových třídicích nádob, které byly pořízeny z Dotačního programu na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2020, do všech učeben.

Také proběhl každoroční sběr starého použitého elektromateriálu – a to v rámci projektu Recyklohraní.

Poslední uskutečněnou akcí byla úprava vysazených keřů a živého plotu v okolí školy a Domova mládeže. Do úpravy se zapojila děvčata z prvního ročníku oboru Aplikovaná chemie a Nábytkářská a dřevařská výroba. 

Poděkování patří všem žákům, kteří se do uvedených akcí aktivně zapojili.

autorka článku: Štěpánka Březinová, koordinátorka EVVO

Galerie