Nařízení k organizaci výuky na SPŠ Hranice od 7.12.2020

3. 12 2020 Autor: Janoštík Dušan

Na základě aktuálně platných nařízení Vlády ČR a pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je od 7. 12. 2020 od 0:00 hodin do odvolání organizace vyučování na SPŠ Hranice následující:


1) Prezenční povinné praktické vyučování podle rozvrhu hodin v těchto předmětech u jednotlivých tříd:
PO1 - PRA pouze pondělní
PO2 - TVY, PRA
PO3 - PRA

CH1 - CLC
CH2 - CLC, ANC lab.
CH3 - CLC, ANC lab., CET lab.

ME1 až ME3 - ODV; u ME2 a ME3 s upřesněním hodin výuky p. Škrabala

ND1 až ND3 - PRA
SM3 - PRA
ZN1 - PRA
Ostatní třídy praktickou výuku nemají nebo se již učí plně podle platného rozvrhu hodin podle bodu 2)


2) Prezenční povinné praktické a teoretické vyučování podle rozvrhu hodin s vynecháním sportovních aktivit při vzdělávání (nehomogenní skupiny budou v rámci společné učebny rozesazeny do skupin podle tříd s odstupy alespoň 2 metry) ve všech předmětech u tříd:
PO4, ME4, CH4, NDSM4, NS2 a ZN2

INZA3, OK3 (sudý týden teorie, lichý týden praxe - ODV) a ZI2
INZA2 a OK2 (lichý týden teorie, sudý týden praxe - ODV)
IN1, ST1 a OK1 (sudý týden teorie, lichý týden praxe - ODV)

 

3) Prezenční povinné teoretické vyučování formou rotační (střídavé) výuky podle rozvrhu hodin s vynecháním sportovních aktivit při vzdělávání (nehomogenní skupiny budou v rámci společné učebny rozesazeny do skupin podle tříd s odstupy alespoň 2 metry) ve všech předmětech u tříd podle kalendářních týdnů:

SUDÝ TÝDEN – od 7. do 11. 12. 2020; od 21. do 22. 12. 2020; od 11. do 15. 1. 2021 atd.
PO3, ME3, CH3 a NDSM3

LICHÝ TÝDEN – od 14. do 18. 12. 2020; od 4. do 8. 1. 2021; od 18. do 22. 1. 2021 atd.
PO2, ME2 a NDCH2
PO1, ME1, CH1, NDCH1, NT1 (NS1 + NN1) a ZN1

 

Pro veškerou výše uvedenou prezenční i distanční výuku nadále platí především zásady:
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
• U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančně) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Na
základě žádosti učitele povoluje, stanovuje místnost a čas vedoucí pedagogický pracovník podle pracoviště a zařazení učitele (Ing. Bláhová, Mgr. Venclík nebo
Bc. Hynčica).
• Příchody a odchody žáků se budou v podmínkách SPŠ Hranice na pracovišti Studentská 1384 odehrávat prostřednictvím těchto vstupů pro příslušné třídy:
Nouzový východ u šaten – přes dvůr školy od Billy: ME4, ME3, ME2 a ME1
Zadní vstup za malou tělocvičnou – přes dvůr školy od domova mládeže: INZA3, OK3, INZA2, OK2, ZI2, IN1, ST1 a OK1
Hlavní vchod školy: Všechny ostatní třídy, přechody v průběhu vyučování a příchody z obědové přestávky


Každý vchod, s výjimkou hlavního vchodu, bude zvenčí přístupný pouze 30 minut před začátkem vyučování tj. 6:40 až 7:10 hodin, 7:30 až 8:00 hodin popř. 8:35 až 8:55 hodin, dále pro odchod zevnitř v časech všech obědových přestávek a odchodů. Hlavní vchod je otevřen minimálně od 6:00 do 17:00 hodin. V průběhu hlavní přestávky od 9:40 do 10:00 hodin žáci NESMÍ opouštět budovu školy v souladu s platným školním řádem, a proto budou vstupy uzamčeny.

Ubytování žáků – je možné již den před příslušnou výukou (nedělní nástupy od 17:00 hodin). Nadále platí omezení vstupu do kuchyněk na jednotlivých patrech pouze pro jednoho žáka z domova mládeže v konkrétním čase. S výjimkou pokojů mají žáci na domově mládeže stále povinnost nosit roušku ve všech ostatních prostorách.

Stravování žáků – k dispozici školní kantýna v omezeném čase od 7:30 až 10:00 hodin a s regulovaným vstupem pouze jedné osoby do provozovny (zajistí další pracovník
Scolarestu) a školní restaurace Scolarest do odvolání pouze formou objednávkového systému (celodenní strava i obědy), k obědu výběr ze dvou jídel (objednávky vždy nejpozději do 20:00 hodin předchozího dne) a s omezenou kapacitou 48 míst v konkrétním čase. Strávníci si mohou sejmout roušku ve školní restauraci výhradně na dobu nezbytně nutnou pro konzumaci jídla a nápojů u stolu.


Žáci a učitelé musí každodenně sledovat pokyny na školních e-mailech a v Edookitu podle platného školního řádu.

 

Nařízení k organizaci výuky na SPŠ Hranice od 7.12.2020 lze stahnout ve formatu PDF.