SOUTĚŽ V NÁVRHU A VÝROBĚ ZAŘÍZENÍ PRO MINIMALIZACI OBJEMU ODPADU

10. 12 2020 Autor: Allanová Lucie

V rámci velkého nárůstu a celosvětového problému s tříděním odpadu jsme se rozhodli uspořádat soutěž v návrhu a výrobě zařízení pro minimalizaci objemu odpadu, především plastů. Úkolem bylo vymyslet takové zařízení, které dokáže z plastové láhve udělat co nejmenší možný odpad, který poté bude uložen do příslušné třídicí nádoby.

Do soutěže se zapojili žáci 4. ročníku oboru Mechanik strojů a zařízení. Žáci na svých projektech pracovali nejen ve škole, ale i v domácím prostředí. Odborná porota, složená z členů pedagogického sboru školy, jednotlivé projekty zhodnotila nejenom po stránce technické a estetické, ale také z hlediska využitelnosti ve škole. Nejlepším výtvorem byl výrobek žáka třídy ME4 Daniela Kozaka, kterému byly předány věcné ceny.

Všem ostatním zúčastněným děkujeme za odvedenou práci a Olomouckému kraji za poskytnuté finanční prostředky v rámci Dotačního programu na podporu EVVO v roce 2020.

Galerie