VÁNOČNÍ DÍLNY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

11. 1 2021 Autor: Allanová Lucie

V rámci zachování a podpoření tradic proběhly během prosince na Domově mládeže vánoční dílny. Žáci si na pěti pořádaných dílnách vyrobili vánoční věnce, upekli a nazdobili perníky, upekli linecké cukroví a vyrobili vánoční ozdoby, dárky a přání. Také si popovídali o tradicích Vánoc, o svých zvycích, což v tak náročném období navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Hotové výrobky si žáci s velkou radostí odnesli domů.

Poděkování patří garantům jednotlivých dílen a samozřejmě Grantovému programu regionu Hranicko 2020 za finanční podporu.

Galerie