Chemická soutěž pro žáky 9. tříd základních škol – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

1. 2 2021 Autor: Allanová Lucie

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je navzdory nepříznivé epidemiologické situaci v plném proudu. Regionální kola soutěže se uskutečnila distančně formou on-line testu v jednotném termínu v úterý 26. ledna 2021 a zapojilo se do nich téměř 900 žáků základních škol ze všech krajů republiky.

Soutěžící absolvovali vědomostní on-line test, který v časovém intervalu 70 minut prověřil jejich znalosti chemie. Soutěžní test si však zachoval obvyklou dávku hravosti. Nešlo pouze o vybírání správné odpovědi z nabízených možností, naopak řada otázek měla podobu doplňovaček nebo křížovek.

Z regionu Přerovsko a Novojičínsko, jehož garantem je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice, se on-line testu zúčastnilo celkem 40 soutěžících ze 14 základních škol.

Vědomostní test nejlépe zvládla Monika Raková ze ZŠ Nový Jičín Komenského 68. Druhé a třetí místo obsadili žáci ze ZŠ Odry Pohořská – Hana Hejnešová  a Vítek Bordovský – a patří jim naše velká gratulace.

Doufejme, že regionální finále proběhne prezenční formou (podle aktuální epidemiologické informace), kde si žáci přeberou hodnotné ceny od generálního partnera soutěže společnosti PRECHEZA a. s. Vyvrcholením soutěže bude devátý ročník celostátního finále, který se uskuteční 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Naše poděkování náleží všem učitelům a žákům, kteří se i v této nelehké době zapojili do soutěže, a podpořili tak naši snahu o popularizaci přírodních věd a chemie především.

 

Autorka článku: Mgr. Pavlína Voldánová