Výuka od 26.4.2021

22. 4 2021 Autor: Škrabal Petr

V příštím týdnu od 26. 4. 2021 pokračuje distanční výuka pouze v teoretické výuce, veškeré praktické vyučování (vč. odborného výcviku) bude probíhat již prezenční formou, přičemž žáci se budou 30 minut před výukou testovat podle rozpisu testování ZDE vč. upřesnění testovacích místností. DO TESTOVACÍ MÍSTNOSTI JE TŘEBA SE DOSTAVIT PŘESNĚ V UVEDENÝ ČAS, ANI DŘÍVE A ANI POZDĚJI, PROTOŽE TESTOVÁNÍ NA SEBE NAVAZUJÍ

Pro zjednodušení je k dispozici instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Výjimky z testování (např. po nemoci Covid-19 nebo po jiném testování) jsou přesně vymezeny na konci 2. strany manuálu MŠMT: https://testovani.edu.cz/.../msmt-manual-testovani-06-04... Tyto výjimky je třeba doložit příslušným dokumentem nebo potvrzením lékaře, žáci ubytováni předem na domově mládeže předloží potvrzení o aktuálním negativním testování z domova mládeže.

Současně je třeba přesně sledovat změny rozvrhů hodin, protože praktická výuka je různě upravena a blokována do větších celků. Pokud má ubytovaný žák zájem o příjezd na DM, je třeba se telefonicky ohlásit nejméně 24 hodin předem, při příjezdu v neděli nejpozději do pátku do 15:00 hodin. Příjezd na DM je spojen s testováním, proto se omezuje nejpozději do 20:00 hodin (nedělní nástup je od 17:00 hodin).