TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ SPŠ HRANICE OD 3. DO 7. KVĚTNA 2021

29. 4 2021 Autor: Škrabal Petr

V příštím týdnu od 3. 5. 2021 pokračuje opět distanční výuka pouze v teoretické výuce, veškeré praktické vyučování (vč. odborného výcviku) bude probíhat prezenční formou, přičemž žáci se budou 30 minut před výukou testovat podle rozpisu testování ZDE vč. upřesnění testovacích místností. DO TESTOVACÍ MÍSTNOSTI JE TŘEBA SE DOSTAVIT PŘESNĚ V UVEDENÝ ČAS, ANI DŘÍVE A ANI POZDĚJI, PROTOŽE TESTOVÁNÍ NA SEBE NAVAZUJÍ. 

Pro zjednodušení je k dispozici instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Výjimky z testování (např. po nemoci Covid-19 nebo po jiném testování) jsou přesně vymezeny na konci 2. strany manuálu MŠMT: https://testovani.edu.cz/.../msmt-manual-testovani-06-04... Tyto výjimky je třeba doložit příslušným dokumentem nebo potvrzením lékaře (nestačí předložení SMS zprávy), žáci ubytováni předem na domově mládeže předloží potvrzení o aktuálním negativním testování z domova mládeže. Pokud přichází žák na některé pracoviště školy později než v testovací den nebo hodinu, musí uvědomit před vstupem asistenta testování o svém požadavku na testování (nejlépe domluvit 24 hodin dopředu): škola 774 842 894, školní dílny 725 745 061, domov mládeže 775 038 714.

Současně je třeba přesně sledovat změny rozvrhů hodin, protože praktická výuka je různě upravená a blokována do větších celků. Žáci třídy ND4 se ve skupinách po 4 testují před nástupem na praktické maturitní zkoušky (5. a 6. 5. 2021) vždy od 7:20 hodin v místnosti 1b, rozdělení do skupin sdělí Ing. Fusek. Žáci třídy SM4 nastupují na praktické maturitní zkoušky 6. 5. 2021 v 7:50 hodin přímo do učebny A223, pokud absolvovali testování 5. 5. 2021 před praxí.

Pokud má ubytovaný žák zájem o příjezd na DM, je třeba se telefonicky ohlásit nejméně 24 hodin předem, při příjezdu v neděli nejpozději do pátku do 15:00 hodin. Příjezd na DM je spojen s testováním, proto se omezuje nejpozději do 20:00 hodin (nedělní nástup je od 17:00 hodin) a musí být navázán na praktické vyučování, praktické maturitní zkoušky nebo schválené konzultace 6 žáků a jednoho učitele.